De miscast

Het huidige toekomstplan voor de Vlaams-Brusselse Media gaat op de schop. In de raad van de Vlaamse Gemeens chapsco mmissie gaf Pascal Smet de Raad van Bestuur, het management en het personeel de opdracht samen een toekomstplan uit te werken. Geen pauzeknop, maar de partituur ligt op tafel, zei hij.

De FM Brussel-bus; een vaste waarde op events in Brussel en de Rand. (Foto: FM Brussel)

De FM Brussel-bus; een vaste waarde op events in Brussel en de Rand. (Foto: FM Brussel)

Een wit blad, dus. Als belastingbetaler en inwoner van de hoofdstad hoop ik dat het denkkader van waaruit de Raad van Bestuur vertrokken is, ook in vraag wordt gesteld. Want uit dat kader, uit die visie, vloeide de miscast van de CEO en de consultant voort. Michel Tubbax en Jan Callebaut bezitten ongetwijfeld talenten, maar ze sluiten niet aan bij wat de Vlaams-Brusselse Media nodig heeft.

Louter afgaande op wat in de media verschenen is, ligt de nadruk te sterk op het halen van commerciële doelstellingen zoals bereikcijfers, het vergaren van extra eigen inkomsten en het uitvoeren van een switch naar een digitaal platform. Belangrijk, uiteraard, maar het vergoelijkt geenszins het drastisch, bijna paniekerig ingrijpen zoals de voorbije week aan de oppervlakte kwam. De radiozender FM Brussel op enkele weken tijd opdoeken, ik begrijp het nog steeds niet.

Community

Zonder twijfel leeft binnen de Raad van Bestuur ook enthousiasme voor de opbouw van een community, voor het samenbrengen van alle Brusselaars en voor het aanzwengelen van een debatcultuur; voor het behalen van impact met de Vlaams-Brusselse Media. Maar door de toekomst van de vijf media in handen te geven van twee commercieel geïnspireerde vakmannen kwam dit duidelijk op een achterplan terecht.

Tubbax en Callebaut hebben hun sporen verdiend bij mediabedrijven gedreven door winstmaximalisatie, niet bij vzw’s. Vlaamse mainstream media ook, geen lokale initiatieven die een plaats moeten vinden in een complexe, superdiverse en veeltalige stad. En zoals zo vaak in Brussel raakte de Raad van Bestuur niet verder dan de aanstelling van een usual suspect als consultant. Onbegrijpelijk trouwens dat het duo een plan heeft uitgewerkt zonder – als we de boze medewerkers mogen geloven – inspraak van het personeel, noch van het grote publiek. Moeilijk te vatten voor een man die marktonderzoek in Vlaanderen groot heeft gemaakt… Want net die community is de sterkte van de Brusselse media.

Dat modewoordje, ‘community’, vormt trouwens de toekomst van de Vlaams-Brusselse media. Ik hoop het althans.

FM Brussel

Brussel bulkt van de aanwijzingen in welke richting het management in het prachtige Flagey-gebouw moet kijken: de Parckfarms, Wielsen, Van Reybroucks en Abattoirs van de hoofdstad. De gemeenschapsbindende initiatieven, klein en groot, komen bijna dagelijks in de Vlaams-Brusselse media aan bod. Pijnlijk overigens dat de CEO net het medium wilde opdoeken dat waarschijnlijk het verst staat in het uitbouwen van zo’n gemeenschap. FM Brussel steunt de Brusselse festivals met haar rode bus, pusht lokaal talent in de avondshows, verwelkomt scholen in de radiostudio, heeft met de FM Brusselgids oog voor lokaal kwaliteitsvol ondernemen, schenkt blijvend aandacht voor het Brussels dialect, palmt de metro in met de Brusselse top 100, haalt geld op via Brussel Helpt voor zij die het wat moeilijk hebben, organiseert een Grote Brusselquiz, gunt studenten de kans om radio-ervaring op te doen, etcetera, etcetera.

Lokale media beleven in het Westen zware tijden. Met 8 miljoen euro subsidie, een bestaand professioneel multimediaal aanbod (audio, video, print, digitaal en een agenda) en een prachtige stad met boeiende verhalen moet de Vlaams-Brusselse Media de unieke uitdaging aangaan een toekomstgericht stadsmediaproject voor de Brusselaar uit te bouwen. Niet met Excel-spreadsheets als basis, maar met de Brusselaar (Nederlandstalig én anderstalig; om het op zijn MIVB’s te zeggen: Brussel, ‘dat zijn we allemaal’).

Uitdiepen

De onderdelen van de Vlaams-Brusselse Media kwijten zich al goed van hun taak. Ze vormen ook een complementair geheel. De wat dieper gravende journalistiek in de stadskrant Brussel Deze Week (politiek, maar ook leuke portretten), FM Brussel met feel good-radio en heel veel cultureel nieuws, Agenda als referentiepunt voor wat in de stad gebeurt, Brusselnieuws.be dat kort op de actualiteit speelt en TV Brussel als audiovisuele poot. Maar het kan steeds beter; en breder en inclusiever.

De Vlaams-Brusselse Media moet trachten – zo zie ik het althans – de relatie tussen journalistiek en de community te verdiepen, een invulling te geven aan participatie en engagement van zowel de Brusselaar, de medewerkers van de vijf media als onderling, te zoeken naar hoe het de Brusselaar kan informeren en helpen bij het nemen van beslissingen over het leven in de stad, de vorming van een maatschappij en de politiek confronteren met ‘de waarheid’ die heerst in de stad. Stadsmedia versterken een community en beschikken over mogelijkheden om mensen dichter bij elkaar te brengen.

De spontane steun voor FM Brussel toont aan dat er ook in Brussel draagvlak bestaat; maar ook dat de Nederlandstalige Brusselaar de Vlaams-Brusselse Media een duidelijke verantwoordelijkheid toeschuift. Tubbax en Callebaut zagen die community niet. Hopelijk omringt de Raad van Bestuur, het management en het personeel zich ditmaal wel met de juiste mensen. En waarom niet eens verder kijken dan de landsgrenzen? Een weekend brainstormen met een Jeff Jarvis, bijvoorbeeld.